prize Logo


Users
Homepage Posting
Posted By:-
Asif Khokher


32 Days ago

Asif  Khokher

-

-

Bond  15000

-

-

City  Rawalpindi

-

-

Sab dosto Ko Meri taraf se 2017 aur Second 950 Tandola mubarak ho

-

-

-

Jis Ka Tha intezar ab wo intezar ke

.

Gharyan khatam PINDI 15000 MAI

.

V-VIP FIRST TANDOLA FORMULA

-

-

-

-

V-VIP FIRST-SECOND AAKRA FORMULA

.

.

.

3818 SE Unbreak

.

.

.

.

3818 X 7070 X = END

7286((3608))

Second Aakra Pass 06

Second Aakra Pass 06

-

-

-

-

0272 X 7070 X = END

7111((5611))

Second Aakra Pass 15

-

-

-

-

7207 X 7070 X = END

2596((2581))

Second Aakra Pass 28

-

-

-

-

1625 X 7070 X = END

1319((9137))

First Aakra Pass 71

-

-

-

n0w n0w n0w call

-

-

-

7141 X 7070 X = END

2548((9240))

First-Second Aakra Pass wait

-

-

-

-

First--Second

Bond 15000 PINDI AAKRE

.

.

92=94=90

.

29=24=20

.

49=42=40

.

09=02=04

.

.

.

Hamara aur sab ka record

apne pass save kare

.

.

Asif Khokher

-

03013112583

03013112583
Posted By:-
Asif Khokher


135 Days ago

ASIF   KHOKHER

-

-

-

BOND  200

-

-

-

CITY  PESHAWER

-

-

BEST SECOND AAKRA ROUTEEN

-

-

START FROM 9400

-

-

5091 X 94 = 2 JAZER

263((016))34

SECOND AAKRA PASS 16

-

-

-

-

5091 X 37 = 2 JAZER

20((832))97

SECOND AAKRA PASS 82

-

-

-

-

5091 X 93 = 2 JAZER

262((314))02

SECOND AAKRA PASS 14

-

-

-

-

5091 X 34 = 2 JAZER

203((971))97

SECOND AAKRA PASS 17

SECOND AAKRA PASS 97

-

-

n0w n0w n0w wait wait

-

-

5091 X 65 = 2 JAZER

239((844))13

SECOND AAKRA PASS WAIT

-

-

-

BOND 200 PESHAWAR MAKE AAKRA

-

84---48---44

-

-

84---48---44

-

-

84---48---44

-

-

Eid ke moqe pe Single First tandola tayar hai abhi rabta kare

-

-

Asif Khokher

,

03013112583

03013112583
Posted By:-
Asif Khokher


135 Days ago

Best ((Taluk)) Link Formula

-

STARTTT  1904

-

-

1290 X 190 X =

60074(((010)))

FFIRST TALUK PASS 7192

-

-

-

-

1290 X 719 X =

86027(((480)))

FFIRST TALUK PASS 9400

-

-

-

-

1290 X 940 X =

14703(((987)))

FFIRST TALUK PASS 3702

-

-

-

-

1290 X 370 X =

22781(((529)))

FFIRST TALUK PASS 9369

-

-

-

-

1290 X 348 X =

20152(((916)))

FFIRST TALUK PASS 6560

-

-

NOW NOW WAIT WAIT

-

-

1290 X 656 X =

71612(((213)))

FFIRST TALUK PASS WAIT

-

-

-

-

Bond 200 Peshawar Taluk

-

2222222222222222222

1111111111111111111

3333333333333333333

-

-

FFirst Single Akra aur Single Tandola

-

Asif Khokher

,

03013112583

03013112583
Posted By:-
Asif Khokher


151 Days ago

BESTEN , BEST FIRST CLOSE ROOT

 

-

 

-

 

3633 SE STARTT

 

-

 

-

 

9696 X 3633 X 93 =

 

((3275))9778

 

FIRST CLOSE PASS 5321

 

-

 

-

 

-

 

9696 X 5321 X 93 =

 

((4798))0946

 

FIRST CLOSE PASS 1904

 

-

 

-

 

-

 

9696 X 1904 X 93 =

 

((1716))8901

 

FIRST CLOSE PASS 7192

 

-

 

-

 

-

 

9696 X 7192 X 93 =

 

((6485))2277

 

FIRST CLOSE PASS 9400

 

-

 

-

 

-

 

9696 X 9400 X 93 =

 

((8476))2432

 

FIRST CLOSE PASS 3702

 

-

 

-

 

-

 

9696 X 3702 X 93 =

 

((3338))1970

 

FIRST CLOSE PASS 9369

 

-

 

-

 

-

 

9696 X 9369 X 93 =

 

((8448))2896

 

FIRST CLOSE PASS 3483

 

-

 

-

 

-

 

n0w n0w wait call me

 

-

 

-

 

-

 

9696 X 3483 X 93 =

 

((3140))7186

 

FIRST CLOSE PASS WAIT

 

-

 

-

 

-

 

MULTAN 40000 BEST CLOSE

 

-

 

-

 

333333333333333333333

 

,

 

111111111111111111111

 

,

 

444444444444444444444

 

,

 

000000000000000000000

 

,

 

,

 

SINGLE AAKRA AUR 2 HI TANDOLE MUNASIB MEMBERSH1P HOGI

 

-

 

-

 

ASIF KHOKHER

 

.

 

03013112583
Posted By:-
Asif Khokher


155 Days ago

BESTEN , BEST FIRST CLOSE ROOT
 
-
 
-
 
3633 SE
STARTT
 
-
 
-
 
9696 X 3633 X 93 =
 
((3275))9778
 
FIRST CLOSE PASS
5321
 
-
 
-
 
-
 
9696 X 5321 X 93 =
 
((4798))0946
 
FIRST CLOSE PASS
1904
 
-
 
-
 
-
 
9696 X 1904 X 93 =
 
((1716))8901
 
FIRST CLOSE PASS
7192
 
-
 
-
 
-
 
9696 X 7192 X 93 =
 
((6485))2277
 
FIRST CLOSE PASS
9400
 
-
 
-
 
-
 
9696 X 9400 X 93 =
 
((8476))2432
 
FIRST CLOSE PASS
3702
 
-
 
-
 
-
 
9696 X 3702 X 93 =
 
((3338))1970
 
FIRST CLOSE PASS
9369
 
-
 
-
 
-
 
9696 X 9369 X 93 =
 
((8448))2896
 
FIRST CLOSE PASS
3483
 
-
 
-
 
-
 
n0w n0w wait call me
 
-
 
-
 
-
 
9696 X 3483
X 93 =
 
((3140))7186
 
FIRST CLOSE PASS WAIT
 
-
 
-
 
-
 
MULTAN 40000
BEST
CLOSE
 
-
 
-
 
333333333333333333333
 
,
 
111111111111111111111
 
,
 
444444444444444444444
 
,
 
000000000000000000000
 
,
 
,
 
SINGLE
AAKRA AUR 2 HI TANDOLE MUNASIB
MEMBERSH1P HOGI
 
-
 
-
 
ASIF
KHOKHER
 
.
 
03013112583
 
03013112583